Poistenie za spôsobenú škodu

Firma Printmania s.r.o. prevezme zodpovednosť za vzniknuté škody na vašom zariadení v dôsledku použitia našich náplní do tlačiarne. Toto poistenie poskytujeme nad rámec zákonnej povinnosti, čím zabezpečujeme maximálnu starostlivosť o našich zákazníkov a ich spokojnosť.

V prípade, že naša náplň spôsobí poškodenie vašej tlačiarne a znemožní jej riadne fungovanie v dôsledku chyby, zaväzujeme sa, že na seba prevezmeme všetky náklady spojené s jej opravou.

Ako žiadať o náhradu spôsobenej škody?

Kontaktujte nás
cross-circle